Poděkování

Návrh webových stránek byl podpořen místním osadním výborem. Děkujeme tímto Martinu Pavlíkovi, s jehož pomocí se podařilo předložit projektový záměr starostovi obce Starý Jičín Rudolfu Hrnčířovi.

Vznik a provozní náklady webu schválila Rada obce Starý Jičín na svém zasedání dne 13. 6. 2018. Webové stránky byly spuštěny 1. 10. 2018.

Dík patří Radce Dubcové za poskytnutý materiál k informacím o obci.

Za cenné rady a konzultaci děkujeme Dance Kuchaříkové a Olze Pavlíkové.

Webové stránky vytvořil Martin Kuchařík (martinkucharik@starojickalhota.cz), který kompletně spravuje technickou stránku webu. Obsah webu zpracovala Ivana Pavlíková.

Web byl vytvořen a je spravován bez nároku na honorář.

Tato stránka používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb v souladu s pravidly pro užívání cookies. Více informací