Osadní výbor

Vážení spoluobčané, v novém čísle Starojického zpravodaje jste obdrželi dotazník ke Strategickému plánu obce Starý Jičín, jehož prostřednictvím můžete dát podněty a připomínky ke stávajícímu stavu a budoucímu směřování obce. Tento dotazník je možné vyplnit prostřednictvím aplikace Munipolis na...
Milí spoluobčané, obracíme se na vás s prosbou o pomoc s úklidem našeho kulturního domu. Rádi bychom dali do pořádku prostory sálu a pekla. Vezmeme to zase po čase "trochu z gruntu", vypereme záclony, vyženeme pavouky a vysmýčíme kuchyňku v pekle. Prosíme ty, kteří nám chtějí s úklidem pomoci,...
Nastal čas pravidelného jarního odečtu stavu vodoměrů ve vašich domácnostech.Prosíme Vás tímto o spolupráci a zadání stavu vodoměru pomocí formuláře na našich webových stránkách. Formulář odečtu stavu vodoměrů Ve formuláři vyplňte stav Vašeho vodoměru zaokrouhlený na celá čísla a číslo popisné,...
Dovolujeme si vás znovu informovat o blížících se volbách do zastupitelstev obcí ve dnech 23. a 24. září 2022 a přinášíme vám přehled informací, jakým způsobem lze v těchto volbách volit. Volební místnost ve Starojické Lhotě bude již tradičně v zasedací místnosti hasičské zbrojnice č. p. 88....
Milí spoluobčané, rád bych tímto vyjádřil velké díky Vám všem, kteří jste vypomohli při páteční brigádě v místním parku, na výletišti, dětském a volejbalovém hřišti a kolem tenisových kurtů. Udělal se obrovský kus práce, jehož výsledku si snad všimnou i ostatní spoluobčané. Nezbývá než doufat,...
V pátek 29. dubna se od 16:30 hodin uskuteční brigáda na úklid veřejného prostranství v místním parku, na výletišti a na dětském hřišti. Prosíme občany, kteří chtějí pomoci s úklidem, aby s sebou vzali nářadí jako hrábě, lopaty, metly, kolečka, kbelíky, případně i nůžky na stříhání keřů nebo malé...
Upozorňujeme spoluobčany, že do biokontejneru umístěného u tenisových kurtů patří pouze bioodpad, tzn. tráva, listí, drobné větve krácené max. do 1 m (raději ale menší kusy). Do kontejneru nepatří celé větve či kusy tújí (viz foto). Kontejner je tímto způsobem ihned opticky zaplněn a zvyšuje se...
Nastal čas pravidelného jarního odečtu stavu vodoměrů ve vašich domácnostech. Prosíme Vás tímto o spolupráci a zadání stavu vodoměru pomocí formuláře na našich webových stránkách. Formulář odečtu stavu vodoměrů Ve formuláři vyplňte stav Vašeho vodoměru zaokrouhlený na celá čísla a číslo popisné,...
Vážení spoluobčané,jménem osadního výboru ve Starojické Lhotě bych Vám rád popřál klidné a pohodové svátky vánoční a do nadcházejícího roku 2019 hlavně zdraví, štěstí a osobní spokojenost.Za osadní výborMartin Pavlík

Tato stránka používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb v souladu s pravidly pro užívání cookies. Více informací