Historie obce

Vesnice vznikla kolonizací starojickými osadníky po obou stranách Lhotského potoka. Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1429, kdy již obec delší dobu tvořila součást panství starojického. Pouze v době německé okupace byla přičleněna k politickému okresu Valašské Meziřičí, nicméně část katastru se stala součástí Starého Jičína, od roku 1979 byla k “střediskové” obci integrována.

Žili zde takřka výhradně Češi. Svého maxima 418 obyvatel dosáhla obec v roce 1930, v roce 1991 zde žilo 361 obyvatel v 86 trvale obydlených domech se 110 byty.

Obecní pečetidlo, pořízené v roce 1749, neslo zobrazení typického zemědělského nářadí – radlice a pod ním krojidla.

V srdci obce se nachází neogotický kostel Srdce Panny Marie z r. 1898.

V místním parku u kostela stojí pomník na počest osvobození rudou armádou, věnovaný občany Starojické Lhoty. Zásluhou uvědomělého kováře a vynálezce v oboru zemědělských strojů a rolnického nářadí Jana Vahaly zde byl roku 1884 zbudován pomník bratrancům Veverkovým, vynálezcům ruchadla, který však byl roku 1946 neopatrným řidičem zničen. Nyní je památník přestěhován před hasičárnu, kde je od roku 2004 i pamětní deska Janu Vahalovi. Od roku 1924 je ve vsi hřbitov.

Již v roce 1788 byla ve Starojické Lhotě založena škola, vzhledem k nedostatečné kapacitě budovy školy na Starém Jičíně. Původně jednotřídní (od r.1848), později dvoutřídní škola byla zrušena v roce 1975 a žáci byli převedeni do nové Základní školy ve Starém Jičíně. Později zde až do roku 2001 zůstala zachována pouze mateřská škola. Ta byla poté rekonstruována a v roce 2010 znovu otevřena.

Obec bývala veskrze zemědělská. Z 536 ha hospodářské půdy bylo 356 ha polí a 108 ha lesů. Pozemky bývalého dvora velkostatku Starý Jičín byly již před I. Světovou válkou propachtovány a za 1. pozemkové reformy rozprodány.

Politicky zde bývali nejsilnější lidovci a agrárníci. Ve volbách v r. 1946 získala ČSL 150 hlasů z 228 možných. Existovaly zde spolky hasičů, Omladiny, Národní jednoty i tělocvičné jednoty Orel. V letech 1877-1912 zde měla sídlo i četnická stanice.

Již v roce 1896 bylo v obci založeno 1. mlékařské družstvo na Moravě, které však brzy zaniklo.

Tato stránka používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb v souladu s pravidly pro užívání cookies. Více informací