Vážení spoluobčané,

v novém čísle Starojického zpravodaje jste obdrželi dotazník ke Strategickému plánu obce Starý Jičín, jehož prostřednictvím můžete dát podněty a připomínky ke stávajícímu stavu a budoucímu směřování obce.

Tento dotazník je možné vyplnit prostřednictvím aplikace Munipolis na následujícím odkazu: https://www.munipolis.cz/app/anketa/strategie-stary-jicin, případně právě papírovou formou. K tomuto účelu byla na budovu osadního výboru (hasičárnu) nově umístěna poštovní schránka, do které můžete vyplněné dotazníky vhazovat. Schránka bude vybírána 1x týdně a dotazníky doručeny na Obecní úřad ve Starém Jičíně. V případě potřeby si můžete vložený dotazník nakopírovat, nicméně je preferováno vyplnění právě elektronické verze dotazníku.

Nejzazší termín odevzdání dotazníku je 5. dubna 2024.

Byli bychom rádi, kdybyste do dotazníku uvedli to, co vás trápí nebo byste chtěli v rámci fungování celé obce změnit, či co naopak považujete za pozitivní aspekt. Dotazník je koncipován pro celé Starojicko, ale bude dobré, když zmíníte i přímo oblasti, které jsou významné i pro Starojickou Lhotu.

Do budoucna můžete schránku využívat pro komunikaci s osadním výborem např. pro připomínky, podněty nebo hlášení závad, či samoodečtu vodoměrů, který probíhá 2x ročně, a to v dubnu a říjnu.

Za Osadní výbor
Martin Pavlík
předseda