Ochrana osobních údajů

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme o uživatelích webu, k jakým účelům je používáme a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

  Zpracováváme následující osobní údaje:

  1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno, příjmení, rok narození a heslo;
  2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, obec ve které máte trvalé bydliště;
  3. vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména nastavení sledovaných příspěvků;
  4. údaje o vašem chování na webu, kterými se rozumí údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;
 2. Proč osobní údaje zpracováváme?

  Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu identifikace uživatele, pro sledování návštěvnosti a také jsou zobrazeny u vámi vytvořených komentářů. Vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám.

 3. Registrace

  Pokud si vytvoříte účet na webu starojickalhota.cz, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a vaše nastavení, na základě plnění smlouvy s vámi (bez vašeho souhlasu), abychom mohli vést váš uživatelský účet. Smlouva, o kterou se naše zpracování opírá, vzniká vytvořením vašeho účtu. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu existence vašeho účtu, který můžete kdykoli smazat.

 4. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

  Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv. Jedná se o právo na přístup, opravu, výmaz a podání stížnosti.

  Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

  1. Právo na přístup - Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům.
  2. Právo na opravu - Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.
  3. Právo na výmaz - V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme.

Tato stránka používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb v souladu s pravidly pro užívání cookies. Více informací