Milí spoluobčané,

rádi bychom vás informovali, že výtěžek z adventní sbírky, prodeje občerstvení a perníčků letos činí 17 064 Kč. Touto částkou společně podpoříme organizaci ASGENT (Asociace genové terapie, www.asgent.org), která podporuje výzkum léčby vzácných onemocnění formou genové terapie.

V době, kdy se všichni potýkáme s nárůstem životních nákladů, je částka, kterou se nám podařilo shromáždit, opravdu úžasná a je vidět, že u nás ve Lhotě žijí skvělí lidé, kterým není lhostejné okolí a osudy jiných lidí. 

Všem, kteří jste přispěli nebo jinak pomohli s organizací patří VELKÉ DÍKY.

Zvlášť chceme poděkovat dětem, které se opět neskutečně zapojily do akce.

Náš společný dar bude zaslán zmíněné organizaci a budeme se těšit, že takto pomůže dobré věci.

Zároveň děkujeme všem, kteří se přidávají i k virtuálnímu charitativnímu běhu za náš tým ŠPACÍRISTI. 

Krásný vánoční čas

přeje

Výbor Turistů