Milí přátelé,

Turisté by vás rádi pozvali na již 35. podzimní turistický zájezd. Podíváme se k našim severním sousedům do polských Beskyd, do částí zvaných Živecké a Slezské Beskydy.

Tato pohoří připomínají svým charakterem spíše slovenská než česká pohoří, o čemž svědčí i nadmořská výška, která se pohybuje od 800 do 1700 m. Pásmo těchto Beskyd se táhne zhruba ve směru jihozápad severovýchod podél slovensko-polské hranice. Ze západu a z jihu jsou ohraničeny slovenskými Beskydami, ze severu a z východu Źywieckou kotlinou.

Živecké Beskydy (Beskid Źywiecki) je značně zalesněným pohořím. Na tamních kopcích se můžeme setkat s rozlehlými lesy, menšími loukami a horskými chatami a salašemi, v těch nejvyšších polohách se objevuje i kosodřevina. Nejvyšší horou je impozantní Babia hora 1725 m. Druhým nejvyšším bodem je Góra Pięciu Kopców 1534 m, jde o kótu v masivu hory Pilsko 1557 m, který se nachází už na slovenské straně. Na tyto vrcholy povedou i naše turistické trasy. Budeme se pohybovat v oblasti Babiogorského národního parku.

Slezské Beskydy (Beskid Ślaski) jsou nejzápadnějším pohořím Západních Karpat. Nejvyšším vrcholem je Skrzyczne 1 257 m. Toto pohoří je ohraničeno od západu Jablunkovskou brázdou a státní hranicí s Českou republikou a z jihu Beskydem Źywieckim. Polské Slezské Beskydy jsou silně turisticky navštěvované. Obě tato pohoří jsou charakteristická dlouhými a náročnějšími turistickými trasami, avšak my, jako vždy, budeme mít každý den na výběr i kratší a snazší varianty, někdy i s využitím lanovek a podporou autobusu tak, aby si na své přišli i méně nároční turisté.

Zájezd se uskuteční v termínu čtvrtek 14. – neděle 17. září 2023.

Ubytování včetně polopenze máme zajištěno v Korbielowě v penzionu Pod Polankou ve 2-5 lůžkových pokojích s příslušenstvím.

Více informací k ubytování najdete zde.

Doprava autobusem fy Frytrans. Předběžná cena zájezdu, včetně ubytování, polopenze a dopravy činí  3 400 Kč.

Pokud Vás naše nabídka oslovila, předejte, prosím, svou závaznou přihlášku, spolu s úhradou plné ceny, tedy 3 400 Kč nejpozději do 31. 7. 2023 Evě Horníkové.

E-mail: hornikovaeva@seznam.cz

Srdečně Vás zvou a za organizátory se na Vás těší
Eva Horníková a Olga Pavlíková