Milí spoluobčané,

rádi bychom vás informovali, že výtěžek z adventní sbírky, prodeje občerstvení a perníčků, která byla věnována na obnovu kříže z věže našeho kostela, činil 20 425 Kč.

Tato naprosto neuvěřitelná částka svědčí o tom, že nám není vůbec lhostejné, jak to v naší obci vypadá, ale hlavně, že máme srdce na pravém místě a že si vážíme odkazu našich předků, na jejichž činy takto navazujeme.

Všem, kteří jste jakkoli přispěli, či vypomohli s organizací patří OPRAVDU VELKÉ DÍKY.

Zvlášť chceme poděkovat dětem, které se opět aktivně zapojily do výroby ozdob a pečení perníčků a také pomohly s jejich prodejem.

Náš společný dar bude předán kostelní radě a budeme doufat, že se brzo podaří uskutečnit náš společný cíl, a budeme se moci opět těšit z pohledu na věž našeho kostela, kde se bude vyjímat nový kříž.

Je vidět, že ve Lhotě žijí opravdu skvělí lidé. 

Ještě jednou díky všem.

Krásný vánoční čas

přeje

Výbor Turistů