Knihovna je otevřena každou lichou středu od 17:00 do 19:00 hodin v přízemí budovy hasičské zbrojnice č. p. 88.