Dovolujeme si vás znovu informovat o blížících se volbách do zastupitelstev obcí ve dnech 23. a 24. září 2022 a přinášíme vám přehled informací, jakým způsobem lze v těchto volbách volit.

Volební místnost ve Starojické Lhotě bude již tradičně v zasedací místnosti hasičské zbrojnice č. p. 88. Volební místnost je otevřena v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Pokud máte ve své blízkosti někoho s omezeným pohybem či starší osoby, které by měly problém s docházkou do volební místnosti a chtějí využít možnost volby, lze u volební komise zažádat o možnost hlasování do přenosné volební urny.

Hlasovat do Zastupitelstva obce Starý Jičín mohou pouze občané s trvalým pobytem na území Starojické Lhoty. Volební lístky byste již měli mít ve vašich schránkách, případně je možné je dostat také přímo ve volební místnosti. Přehled kandidujících subjektů a jejich kandidátů lze také nalézt na platformě Programy do voleb.

Způsob volby v komunálních volbách je specifický, proto věnujte pozornost následujícím bodům, ve kterých upřesňujeme, jakým způsobem lze volit.

V komunálních volbách je pouze jeden hlasovací lístek, na kterém jsou předtištěny všechny kandidující subjekty. Je tedy nezbytné hlasovací lístek upravit buďto předem, případně ve volební místnosti, kde je pro to vyhrazen prostor včetně propisek. Celkově může volič využít až 15 hlasů dle počtu členů Zastupitelstva na Starém Jičíně.

 1. Hlasovat můžete pro jednu kandidující stranu nebo hnutí - křížek vepíšete do obdélníku k názvu strany.
  V tomto případě dostane vámi zvolená strana plný počet vašich hlasů.
  K preferenčním hlasům uděleným v rámci zvolené strany se nepřihlíží. Hlasy dostanou kandidáti strany dle jejich pořadí.

 1. Hlasování pro jednu kandidující stranu nebo hnutí a zároveň pro kandidáty z jiných volebních stran - křížek dáte vámi zvolené straně a kandidátům z jiných stran, pro které chcete hlasovat. Maximální počet hlasů je 15.
  Hlasy dostanou primárně jednotlivě zakřížkovaní kandidáti, zbylý počet kandidáti vámi zvolené strany dle pořadí na kandidátce do maximálních počtu celkových 15 hlasů.
  př. Vyberete 2 kandidáty ze strany A, 3 kandidáty ze strany B a stranu C, kde poté bude přiřazeno zbývajících 10 hlasů jejím kandidátům dle jejich pořadí.

 2. Hlasování pouze pro jednotlivé kandidáty - křížky dáte pouze k jednotlivým kandidátům, které si vyberete. Takto můžete udělit maximálně 15 hlasů, případně méně. V případě vícero udělených křížků než 15 je hlasovací lístek neplatný. Hlasy udělené pro jednotlivé kandidáty z různých stran znamenají zároveň hlasy pro celou stranu či hnutí jako takové, což má vliv na celkový přepočet hlasů na mandáty.
  př. Vybíráte 5 kandidátů ze strany A, 5 kandidátů ze strany B a 5 kandidátů ze strany C. Každá z těchto stran tímto obdrží 5 hlasů do celkového počtu hlasů pro stranu, z nichž pak vychází přepočet hlasů na mandáty.

Podrobnější popis, jak hlasovat včetně grafického zpracování a možnosti si nanečisto křížkování vyzkoušet, naleznete na již zmíněné platformě Programy do voleb.
Pokud byste si přesto stále nebyli jisti, jakým způsobem můžete vaše hlasy rozdělit, neváhejte se na nás obrátit, pokusíme se vám systém hlasování dále objasnit, případně vám jej vysvětlí také členové volební komise na místě.

Výsledky voleb budou známy po sečtení během sobotního odpoledne. Uvidíte je mimo jiné také na našich webových stránkách vedle tohoto příspěvku.