Vážení spoluobčané,

zveme Vás na tradiční večerní pochod, který se bude konat v pátek 1. 7. 2022.
Sejdeme se na zastávce u hasičárny a pojedeme autobusem v 17:35 do Nového Jičína ke Kauflandu, odkud půjdeme na Svinec a zpět do Lhoty. 
Vzhledem k počasí neplánujeme letos přespání na Svinci. Špekáčky či jiné dobroty (zajistí si každý sám dle libosti) si opečeme na výletišti.    
 
Těšíme se na Vás!
Za Turisty
Gabi Šnirchová a Martin Dorazil