V letošním roce opět proběhne akce "Daruj krev s dobrovolnými hasiči", vyhlášená Výkonným výborem OSH (Okresní sdružení hasičů) Nový Jičín. Akce se koná 2., 3. a 5. května 2022, vždy v době od 5:45 do 10:00 v transfuzní stanici Nemocnice Agel v Novém Jičíně.

Při registraci v transfuzní stanici oznamte, že se účastníte akce "Daruj krev s dobrovolnými hasiči", pro registraci v Novém Jičíně můžete použít následující odkaz:

https://nemocnicenovyjicin.agel.cz/pracoviste/oddeleni/transfuzni-oddeleni.html

Žádáme o zpětné nahlášení všech dárců krve, kteří uskutečnili květnový odběr této vzácné tekutiny nejpozději do 13. června 2022 na e-mail: v.kolenovsky@seznam.cz.

Na Vaši účast se těší SDH Starojická Lhota