Upozorňujeme spoluobčany, že do biokontejneru umístěného u tenisových kurtů patří pouze bioodpad, tzn. tráva, listí, drobné větve krácené max. do 1 m (raději ale menší kusy). Do kontejneru nepatří celé větve či kusy tújí (viz foto). Kontejner je tímto způsobem ihned opticky zaplněn a zvyšuje se tak zbytečně četnost vývozů, což stojí obec nemalé prostředky.

Žádáme občany, aby po dovezení svůj odpad v kontejneru, pokud možno nevršili jen shora, ale odpad zavezli přes boční stranu kontejneru, kterou lze otevřít. Poté odpad ušlapejte nebo jinak zhutněte a nevršte tak zdánlivě plnou hromadu. V žádném případě do bioodpadu neházejte nic baleného, a to ani v papírových a už vůbec ne v igelitových pytlích! Bohužel i to jsou schopni někteří jedinci v kontejneru zanechat. Kvůli těmto nezodpovědným občanům můžeme o tuto službu, tedy vývoz bioodpadu přímo z vesnice, přijít. 

Tato možnost není automatická pro všechny obce, hrozí tímto, že si každý bude muset svůj bioodpad odvážet individuálně na separační dvůr do Vlčnova. Ze strany obce probíhá namátková kontrola, co v kontejnerech končí a pokud nebudeme dodržovat tyto zásady, tak nám kontejner nebude nadále přistavován. 

Doufáme, že v budoucnosti již takové problémy nebudeme muset řešit a biokontejner bude nadále sloužit občanům Starojické Lhoty ke svému účelu.

Za Osadní výbor
Martin Pavlík

 

Galerie obrázků

kont1.jpg
kont2.jpg