Nastal čas pravidelného jarního odečtu stavu vodoměrů ve vašich domácnostech.
Prosíme Vás tímto o spolupráci a zadání stavu vodoměru pomocí formuláře na našich webových stránkách.

Formulář odečtu stavu vodoměrů

Ve formuláři vyplňte stav Vašeho vodoměru zaokrouhlený na celá čísla a číslo popisné, ke kterému příslušný vodoměr patří.

Jinou možností je zaslání fotografie stavu vodoměru pomocí aplikace WhatsApp, Signal či SMS na číslo 607 739 203. NEZAPOMEŇTE K TOMUTO UVÉST SVÉ JMÉNO A ČÍSLO POPISNÉ.

Učiňte tak pokud možno do 5.4.2022!

Děkujeme za spolupráci.

Martin Pavlík
předseda Osadního výboru Starojická Lhota