Turisté Vás zvou k naladění se na vánoční čas.

Tradiční rozsvícení obecního vánočního stromu se bude konat v neděli 28. listopadu 2021 od 15 hodin. Setkání proběhne u klubovny na hřišti, kde v 16 hodin společně rozsvítíme náš obecní vánoční strom.

Letos bude mít naše setkání charitativní podtext. Rádi bychom tak navázali na letní akci, kdy se nám podařilo podpořit projekt nadace Světluška a vyběhali jsme pro novojičínskou organizaci zrakově postižených SONS 10.000 Kč.

Spolu s vámi občany Starojické Lhoty bychom rádi obdobně podpořili další organizaci, tentokrát respitní centrum ITY Starý Jičín, které poskytuje odlehčovací služby rodičům a osobám pečujícím o děti nebo osoby s poruchou autistického spektra a s kombinovaným handicapem, a to právě u nás v našem regionu. Více informací o této organizaci najdete na webu: https://www.ity-os.cz/

Naše lhotské děti ve spolupráci s maminkami společně upekly vánoční perníčky, které vám pod stromečkem nabídnou ke koupi a tím můžete i vy přispět jakoukoliv částkou na tento charitativní projekt. Můžete si také zakoupit nějakou vánoční ozdobu z dílny našich dětí a pověsit ji na náš společný strom či si ozdobit svůj stromek doma. Oceníme tím rovněž úsilí našich dětí, a ukážeme jim, že pomáhat má smysl. 

V nabídce bude i naše obvyklé adventní občerstvení - něco teplého na zahřátí a něco dobrého na zub. Nezapomeňte si své vlastní hrníčky! Budeme tím ohleduplní k přírodě.

Výtěžek z prodeje našeho adventního občerstvení půjde rovněž na tento charitativní účel.

Přijďte si užít předvánoční pohodu a podpořit dobrou věc. Zároveň prosíme o dodržování platných protiepidemických opatření.

Těší se na vás Turisté a lhotské děti.