Dne 7. 4. 2021 byl ve Starojické Lhotě dětmi nalezen podivně vyhlížející špekáček naplněný růžovou hmotou. Může se jednat o jedovatou návnadu.
Upozorňujeme tímto nejen majitele psů, aby při procházkách dávali pozor!