V letošním roce opět proběhne akce "Daruj krev s dobrovolnými hasiči", vyhlášená Výkonným výborem OSH (Okresní sdružení hasičů) Nový Jičín. Odběr můžete provést buď v transfuzní stanici v Novém Jičíně anebo v Ostravě, akce probíhá individuálně od 1. května do 31. května 2021.

Při registraci v transfuzní stanici oznamte, že se účastníte akce "Daruj krev s dobrovolnými hasiči", pro registraci v Novém Jičíně můžete použít následující odkaz:

https://nemocnicenovyjicin.agel.cz/pracoviste/oddeleni/transfuzni-oddeleni.html

Žádáme o zpětné nahlášení všech dárců krve, kteří uskutečnili květnový odběr této vzácné tekutiny nejpozději do 15. června 2021 na e-mail: v.kolenovsky@seznam.cz.

"Pomáháme společně, i když každý sám."

Na Vaši účast se těší SDH Starojická Lhota