Vážení spoluobčané,

osadní výbor oznamuje občanům, že v nedávné době obdržel informaci o záměru firmy DOLLARS a.s., Brno, vybudovat v naší obci průmyslovou halu. Mělo by se jednat zřejmě o objekt skladu spediční firmy Toptrans, což s sebou přinese především zvýšení dopravní zátěže pro naši vesnici. Výstavba této haly je plánována v průběhu května – listopadu 2020 na pozemku č. 465/3, u příjezdu do Starojické Lhoty od Starého Jičína. (cca lokalita mezi bývalým JZD a pohostinstvím).

Podle dosavadních získaných informací by v souvislosti s provozováním této haly mělo denně (v pracovních dnech a v sobotu dopoledne) projet na trase Starojická Lhota – Starý Jičín, Starojická Lhota – Dub, Starojická Lhota – Palačov: 5 kamionů, 20 vozidel (do 7,5 tuny) a 15 dodávek (do 3,5 tuny).

Umístění takovéto stavby podle nás patří do průmyslové zóny na okraji města, nikoli ke vjezdu do vesnice a v přímém sousedství rodinných domů. 

Provozování této haly by pro naši obec znamenalo:

1. Obrovský nárůst provozu nákladní dopravy přes celou Starojickou Lhotu, ve směrech na Palačov, Dub, Starý Jičín na silnicích, na kterých nejsou vybudovány chodníky a hrozilo by nebezpečí chodcům (zejména dětem), kteří nastupují a vystupují z autobusů;

2. znečištění životního prostředí (spodní voda, smog, hluk, prašnost);

3. narušení rázu krajiny (hala s výškou 12 m).

Krokem, kterým se my, občané Starojické Lhoty, můžeme pokusit bojovat proti stavbě této haly, je sepsání PETICE.

V nejbližších dnech Vás navštíví členové osadního výboru z důvodu podpisu této petice. Prosíme Vás tímto o maximální podporu, abychom se společně pokusili zabránit této stavbě, která naší obci nepřinese nic pozitivního. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte členy osadního výboru.

 

Výpis z usnesení zastupitelstva obce č. 6 ze dne 18. 09. 2019

6.14.    Zastupitelstvo obce vyjadřuje nesouhlas se záměrem právnické osoby – firmy DOLLARS a.s., Brno realizovat na pozemku p.č. 465/3 v k.ú. Starojická Lhota novostavbu „Haly TT Starojická Lhota“ o zastavěné ploše 2580 m2, o rozměrech cca 106x24 m + zpevněné plochy pro parkování 2982 m2 cca 106x32 + sjezdy 398 m2 z hlediska velké dopravní zátěže, hluku a negativního vlivu na okolní vesnickou zástavbu.

 

Za osadní výbor
Martin Pavlík, předseda

Galerie obrázků

mapa-hala.png